Användarvillkor

Produktinformation

Tapwell har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi förbehåller oss dock för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn, surfplattans eller telefonen.

Force majeure

Tapwell ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Tapwells kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Tapwell eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

Användargenererat innehåll

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Tapwell gör inget anspråk på ägande av sådant innehåll (bilder, foton och videos m.m.) och tar inget juridiskt ansvar för det. Om du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på websidan, vänligen kontakta vår kundservice.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna websida. I den mån lag tillåter det ska svenska domstolar ha exklusiv jurisdiktion vad gäller någon tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, bortsett ifrån den mån Tapwell självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en användare i dennes hemort.

Uppsägning

Tapwell förbehåller sig rätten att avsluta din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Tapwell misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

Priser på hemsida och i katalog

Priserna på Tapwells hemsida och i vår konsumetkatalog är rekommenderade priser inklusive moms. 

Texten uppdaterades 2021-10-20.