Hållbarhet i fokus: Tapwell Group främjar en ansvarsfull och miljövänlig verksamhet.

Vi strävar efter att integrera hållbarhet i varje steg av vår verksamhet, från produktion till leveranser och återvinning. Genom att erbjuda kvalitetsprodukter med lång livslängd, tillverkade av hållbara material, strävar Tapwell Group efter att skapa lönsamma affärer samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

För Tapwell handlar hållbarhet om att ta ett helhetsperspektiv och beakta sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter inom företaget. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av koncernen och det är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Genom tydliga mål och kontinuerliga förbättringar fokuserar vi på att främja en hållbar utveckling med FN:s globala mål som vägledning.

Företaget har särskilt valt ut fokusområden för att uppnå sina mål, vilka inkluderar att minska produkternas klimat- och miljöpåverkan, minska utsläppen av växthusgaser, öka resultat- och effektiviteten, använda material från hållbar och uthållig förädling samt driva en ansvarstagande verksamhet. Genom att arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål strävar Tapwell Group efter att göra en verklig skillnad för en mer hållbar framtid.

 

Läs hela Tapwells hållbarhetsupplysning här