Skip to main content
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Sekretess och behandling av personuppgifter

Din personliga integritet och Tapwells hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Tapwell behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Vem är registeransvarig?
Tapwell AB (Sverige) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Tapwell Aktiebolag
Renstiernas gata 31 
116 31
Stockholm
Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556578-4807
Auktoriserad representant: Anders Gustafsson
Momsregisteringsnummer: SE556578480701

Vilka personuppgifter lagrar Tapwell AB?

Tapwell AB samlar in och behandlar personuppgifter som lämnas till Tapwell AB i samband med din affärsmässiga kontakt med Tapwell AB. Vid kontakt med Tapwell AB för exempelvis beställning av våra produkter, reklamation eller andra serviceärenden tar Tapwell AB sig rättigheten att spara de personuppgifter som behövs för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er som kund. Exempelvis organisationsnummer, namn och faktura- & leveransadress.

Tapwell registrerar en kontaktperson på sina företagskunders kundkort. Kontaktpersonens namn, telefonnummer och mailadress sparas. Kontaktperson är nödvändig för att Tapwell skall kunna driva sin verksamhet till bästa förmåga.

Viss försäljning till privatpersoner sker hos Tapwell, t.ex. vid personalköp hos Tapwells företagskunder. Tapwell sparar då namn, adress och eventuellt privat mail & telefonnummer. Mail och telefon används endast för fakturering, ordererkännande och avisering.
Namn, order och faktureringshistorik sparas i 7 år för att Tapwell AB skall kunna förfölja sin plikt till Bokföringslagen (1999:1078)

Vid beställning från företagskund med direktleverans till privatperson sparar Tapwell AB namn, leveransadress och telefonnummer. Telefonnummer och mail används endast i aviseringssyfte.

Vid uthämtning av varor från vårt lager ber Tapwell om legitimation och sparar personnumret på ordern i vårt affärssystem. Detta har visat sig nödvändigt för att säkert kunna bedriva service med uthämtning från lagret. Personnumret används endast för att identifiera individ på berörd order.
 

Söker du anställning hos Tapwell AB kommer Tapwell att behandla uppgifter relevanta för rekryteringsändamål. Tapwell kommer att spara dina personuppgifter under den aktuella rekryteringsprocessen eller så länge dina personuppgifter är aktuella för Tapwells framtida rekryteringsbehov. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och Tapwell kommer då inte längre att använda dina personuppgifter för rekryteringsändamål.

Var lagrar vi dessa uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från våra kunder lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vem har tillgång till dina uppgifter? 
Dina uppgifter kan delas inom Tapwell Koncernen, samt med Tapwells samarbetspartners. Tapwell AB använder inte din information i marknadsföringssyfte eller skickar den vidare till tredje part.
För mer information om vilka som har tillgång till era uppgifter vänligen kontakta erik@tapwell.se

Rättigheter

Rätt till tillgång:  
Du har rätt att begära information om de personuppgifter Tapwell AB har om dig, hur dessa används och att få dem överförda.

Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:
I enlighet med tillämplig lagstiftning har du rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas med undantag av följande situationer,
*du har ett pågående ärende
*du har en obetald skuld till Tapwell AB
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Tapwell AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss på info@tapwell.se
. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Vill du uträtta dina rättigheter eller ställa övriga frågor kan du kontakta personuppgiftsbiträde Erik Isberg på erik@tapwell.se