Tapwells garantiperiod är 2 år på produkter med funktionsfel eller läckage. Vi erbjuder även förlängd garanti på armaturer som droppar ur pip eller reglage. Garantiperioden räknas från installationsdatumet.

 

Vid reklamation som inträffar inom garantiperioden täcker Tapwell kostnader för installatör/montör och reservdelar/produkt i samband med byte. En förutsättning är att Tapwell informerats om  och godkänt reklamations- och serviceärendet innan reparationsarbetet påbörjas.

 

Beroende på produkt och service kommer garantin genomföras, antingen genom leverans av reservdel/produkt eller genom ett besök av Tapwell serviceagent eller en utsedd VVS-installatör som har god kännedom om Tapwells produkter.