Tapwell lämnar 2 års produktgaranti och 5 års reservdelsgaranti. Garantiperioden räknas från installationsdatumet.

 

Vid reklamation som inträffar inom garantiperioden täcker Tapwell kostnader för installatör/montör och reservdelar/produkt i samband med byte. En förutsättning är att Tapwell informerats om  och godkänt reklamations- och serviceärendet innan reparationsarbetet påbörjas.

 

Beroende på produkt och service kommer garantin genomföras, antingen genom leverans av reservdel/produkt eller genom ett besök av Tapwell serviceagent eller en utsedd VVS-installatör som har god kännedom om Tapwells produkter.