Skip to main content

RoundT

Vårt sortiment för objektmarknaden har sina rötter i våra mest efterfrågade produkter från konsumentmarknaden. Tapwell är välkänt och uppskattat av såväl professionella installatörer som konsumenter. Genom Round T skapar vi ett sortiment enbart för objektmarknaden, med den designkänsla som dagens krävande kunder efterfrågar. RoundT-serien är inte tillgänglig på konsumentmarknaden. 

Tapwell objektblandare RoundT