Grottesco är det givna valet för den som dras till det ursprungliga, opolerade och individuella. Den råa mässingsytan kommer direkt från gjutformen utan att ha slipats eller putsats. Varje blandare är unik och har kvar spår och beläggningar från tillverkningen. Ytan reagerar på luft och vatten och genomgår en långsam förändring med åren, ju längre produkten används desto mer personligt blir utseendet.